ESKATU INFORMAZIOA

 
ARTIKULU ZIENTIFIKOAK

Gure artikulu zientifiko, tesiak, metodoak, memoriak eta zabalkunde teknologikoa.

EGILEAK:

Artezteko makina zentrogabe bateko bibrazioen kontrolerako sistema aktibo baten birdiseinua: zenbakizko simulazioa eta inplementazio praktikoa

Artezteko makina zentrogabe bateko bibrazioen kontrolerako sistema aktibo baten birdiseinua: zenbakizko simulazioa eta inplementazio praktikoa

Artikulu honetan metodologia berritzaile bat aurkezten da eragingailu piezoelektrikoetan oinarrituta artezketa makina zentrogabe batean chatterra kontrolatzeko sistema aktibo bat optimizatzeko. Proposatutako modelatze prozedurarekin, kontrol sistema trinko eta eraginkorra lortzen da, makinaren ezaugarri berezietara erabat egokituta. Hasteko, labur-labur aurkezten dira analizatutako artezketa makina zentrogabean aurretiaz egindako lan teoriko eta esperimentalak, eta bereziki azpimarratzen da balidatuta dagoen elementu finituen eredu baten garapena (FE), zeinak aktiboki kontrolatutako makinaren portaera iragarri dezakeen.

Ondoren, FE eredu hori erabiliz, kontrol sistema optimizatzeko prozedura teoriko bat garatzen da. Zehazki, eragingailu piezoelektrikoak birdiseinatzen dira makinaren ezaugarri berezietara bideratutako soluzio bat lortzeko eta kontrol algoritmoa diseinu berrira egokitzen da, erabat integratutako soluzio mekatroniko bat sortuta.  Kontrol aktiboko plan berria orden txikiko egoera espazioaren eredu bat erabiliz simulatzen da, eta proposatutako soluzioaren eraginkortasuna egiaztatzen da.  Bukatzeko, diseinu berriaren ildotik, prototipo bat fabrikatzen da eta makinan txertatzen, eta funtzionamendu baldintza desberdinetan lortutako emaitza esperimentalak erakusten dira.

Emaitza teorikoen eta esperimentalen azterketarekin posible da egiaztatzea zer hobekuntza gertatzen diren prozesuko chatterraren egonkortasunean kontrol sistema aplikatu eta gero, eta baieztatu daiteke, baita ere, aurreikusitako errendimendu teorikoa. Horrela, dokumentu honetan egindako lanak erakusten du FE eredu baliozkotua erabiltzea ona dela chatterra aktiboki kontrolatzeko sistema bat optimizatzeko prozesua tratatzeko.

ALDIZKARIA/HITZALDIA:

Precision Engineering

INFORMAZIO GEHIAGORENTZAT JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

(34)943 748 000

ARTIKULU ERLAZIONATUAK

Laneko pieza abiadura etengabe aldakorra: ereduaren aplikazio praktikoa artezketan chatterra ekiditeko
2010 KO URTARRILA

Artezketa makina zentrogabe batean bibrazioa aktiboki kontrolatzeko sistema baten simulazioa FE eredu murriztua eta eguneratua erabiliz (IDEKO, EHU)
2010 KO URTARRILA

Artezketan fluidoen erabilera optimorako estrategiak
2011 KO URTARRILA

Piezaren abiadura aldaketa etengabearen eraginkortasuna ibiltarte osoko artezketa zentrogabean chatterra ezabatzeko
2011 KO URTARRILA

Egonkortasunaren analisia eta denboraren eremuaren simulazioa diametro desberdineko piezetan, pasaera elikadura duen artezketa zentrogabea egiten ari den bitartean
2011 KO URTARRILA

Artezteko makina zentrogabe bateko bibrazioaren kontrol aktibo baten diseinua: azterketa teorikoa eta inplementazio esperimentala
2011 KO URTARRILA

Artezketako ukipen luzeraren kalkulua termoparen neurketaren eta zenbakizko simulazioaren bitartez
2011 KO URTARRILA

Laguntza Teknikoko Zerbitzuak (LTZ) dituen baliabideen simulazioa eta optimizazioa
2012 KO URTARRILA

Aurrerapenak artezketa zentrogabeko teknologian
2012 KO URTARRILA

Artezketa zentrogabearen prozesua konfiguratzeko eta optimizatzeko ereduetan oinarritutako tresna osagarria
2012 KO URTARRILA

Aurrerapenak ikerketan eta urratsak osagai handien gainazalaren artezketaren desbiderapen geometrikoen kontrolerako bidean
2013 KO URTARRILA

Erdi-diskretizazioa laneko piezaren abiadura aldaketa etengabea duen luzetarako artezketa zilindriko zentrogabearen egonkortasuna aztertzeko
2013 KO URTARRILA

Zeharkako artezketa zilindrikoko chatterra saihestea laneko piezaren abiadura aldaketa etengabearen bitartez
2013 KO URTARRILA

Petrolio eta gas kontsumoaren murrizketa fluidotasun maila handiko lubrifikatzaileak erabiltzen dituzten artezketa teknologietan
2013 KO URTARRILA

Aitzinamendu abiadura etengabea eta aldakorra: artezte prozesuak hobetzeko metodo berria, infeed sistemarekin
2014 KO URTARRILA

Optimizazio algoritmoak eta egonkortasun analisia, zentrorik gabeko artezketa pasaerako elikadurarekin konfiguratzeko
2014 KO URTARRILA