ESKATU INFORMAZIOA

 
ARTIKULU ZIENTIFIKOAK

Gure artikulu zientifiko, tesiak, metodoak, memoriak eta zabalkunde teknologikoa.

EGILEAK:

Artezketa zentrogabearen prozesua konfiguratzeko eta optimizatzeko ereduetan oinarritutako tresna osagarria

Artezketa zentrogabearen prozesua konfiguratzeko eta optimizatzeko ereduetan oinarritutako tresna osagarria

Eragiketaren baldintzak egoki aukeratzeak biziki eragiten du prozesuaren errendimenduan. Azken hamarkadan, prozesuen modelaketa eta simulazioa tresna bikaina bihurtu dira prozesuak ebaluatzeko eta optimizatzeko. Bereziki, artezketa oso prozesu konplexua da eta korrelazioan dauden faktore ugariren menpe dago; beraz, prozesuan zehar baldintzak egonkor mantentzeko erabat garrantzitsua da parametro egokiak aukeratzea.

CIRPen artikulu nagusia, "Artezketa prozesuen modelaketa eta simulazioa" (Tönshoff et al., 1992), prozesuaren irteerak simulatzeko gehien erabiltzen diren eta optimizaziorako erabili daitezkeen azken eredu fisiko=enpirikoak berrikusita argitaratu zen. Berrikiago, Brinksmeierrek eta beste batzuek (2006) eman zuten CIRPen diskurtsoan teknikaren gaur egungo egoerari buruzko ikuspegi orokor bat aurkezten da, bai eta artezketa prozesuen modelaketaz eta simulazioz bestelako ikuspegi batuzen ahalmenak, mugapenak eta etorkizuneko joerak ere, artezketa prozesuei buruzko ezagutzak irudikatzeko eta prozesuaren produktibitatea maximizatzeko industrian eskatzen diren ikuspegi sistematikoen bukaerako garapena ahalbidetzeko oinarri baitira.

ALDIZKARIA/HITZALDIA:

Machining Science and Technology

INFORMAZIO GEHIAGORENTZAT JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

(34)943 748 000

ARTIKULU ERLAZIONATUAK

Laneko pieza abiadura etengabe aldakorra: ereduaren aplikazio praktikoa artezketan chatterra ekiditeko
2010 KO URTARRILA

Artezketa makina zentrogabe batean bibrazioa aktiboki kontrolatzeko sistema baten simulazioa FE eredu murriztua eta eguneratua erabiliz (IDEKO, EHU)
2010 KO URTARRILA

Artezketan fluidoen erabilera optimorako estrategiak
2011 KO URTARRILA

Piezaren abiadura aldaketa etengabearen eraginkortasuna ibiltarte osoko artezketa zentrogabean chatterra ezabatzeko
2011 KO URTARRILA

Egonkortasunaren analisia eta denboraren eremuaren simulazioa diametro desberdineko piezetan, pasaera elikadura duen artezketa zentrogabea egiten ari den bitartean
2011 KO URTARRILA

Artezteko makina zentrogabe bateko bibrazioaren kontrol aktibo baten diseinua: azterketa teorikoa eta inplementazio esperimentala
2011 KO URTARRILA

Artezketako ukipen luzeraren kalkulua termoparen neurketaren eta zenbakizko simulazioaren bitartez
2011 KO URTARRILA

Laguntza Teknikoko Zerbitzuak (LTZ) dituen baliabideen simulazioa eta optimizazioa
2012 KO URTARRILA

Aurrerapenak artezketa zentrogabeko teknologian
2012 KO URTARRILA

Aurrerapenak ikerketan eta urratsak osagai handien gainazalaren artezketaren desbiderapen geometrikoen kontrolerako bidean
2013 KO URTARRILA

Erdi-diskretizazioa laneko piezaren abiadura aldaketa etengabea duen luzetarako artezketa zilindriko zentrogabearen egonkortasuna aztertzeko
2013 KO URTARRILA

Zeharkako artezketa zilindrikoko chatterra saihestea laneko piezaren abiadura aldaketa etengabearen bitartez
2013 KO URTARRILA

Petrolio eta gas kontsumoaren murrizketa fluidotasun maila handiko lubrifikatzaileak erabiltzen dituzten artezketa teknologietan
2013 KO URTARRILA

Artezteko makina zentrogabe bateko bibrazioen kontrolerako sistema aktibo baten birdiseinua: zenbakizko simulazioa eta inplementazio praktikoa
2013 KO URTARRILA

Aitzinamendu abiadura etengabea eta aldakorra: artezte prozesuak hobetzeko metodo berria, infeed sistemarekin
2014 KO URTARRILA

Optimizazio algoritmoak eta egonkortasun analisia, zentrorik gabeko artezketa pasaerako elikadurarekin konfiguratzeko
2014 KO URTARRILA