ESKATU INFORMAZIOA

 
ARTIKULU ZIENTIFIKOAK

Gure artikulu zientifiko, tesiak, metodoak, memoriak eta zabalkunde teknologikoa.

EGILEAK:

Balorizazio esparrua ikerketen eta garapenen emaitzetarako

Balorizazio esparrua ikerketen eta garapenen emaitzetarako

Ekonomia globalean lehia baldintza berriak daude; hori dela-eta, zentro, enpresa eta unibertsitate asko ikerketetan eta garapenetan inbertitzen ari dira, produktu berriak eta zerbitzu etengabe merkaturatzeko. Halere, beti ez dira helburu guztiak lortzen eta garapen asko ez dira arrakastaz industrializatzen eta merkaturatzen.

Hori kontuan izanda eta I+Gren ondoriozko emaitzen bitartez berrikuntzak egitea bultzatzeko, artikulu honetan ikuspuntu berri bat eman nahi da zentro, unibertsitate eta enpresen emaitzen balorizazioaren gainean. Lanaren emaitza gisa eta dagoen bibliografía modu zabalean berrikusi ondoren, emaitzen balorizaziorako esparru bat diseinatu da. Esparruaren barruan dago hainbat etapatan egingo den balorizazio prozesu bat, bai eta prozesua lortzea ahalbidetuko duten hainbat metodo osagarri ere.

ALDIZKARIA/HITZALDIA:

DYNA MANAGEMENT

INFORMAZIO GEHIAGORENTZAT JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

(34)943 748 000