ESKATU INFORMAZIOA

 
ARTIKULU ZIENTIFIKOAK

Gure artikulu zientifiko, tesiak, metodoak, memoriak eta zabalkunde teknologikoa.

EGILEAK:

Adimen lehiakorreko unitate baten ezarpenean eragina duten faktoreak, eta ezarpenerako lagungarri direnak eta oztopo direnak: kasuaren azterketak eta analisi kuantitatiboa

Adimen lehiakorreko unitate baten ezarpenean eragina duten faktoreak, eta ezarpenerako lagungarri direnak eta oztopo direnak: kasuaren azterketak eta analisi kuantitatiboa

Antolaketan aldaketa egiteko edozein prozesutan hainbat oztopo eta erraztasunekin borroka egin behar da ezinbestez, eta adimen lehiakorreko unitateak (AL) martxan jarzea ez da salbuespena. Lan honetan IK4-IDEKOk ALko sistemak ezartzeko sei lanen ezaugarri nagusiak azaltzen dira, eta bereziki aipatzen dira lan horretan eduki zituzten arazoak eta laguntzak.

Analisi hori indartzeko, honelako proiektuetan eragingarritzat jotzen diren 21 faktoreren analisi kuantitatiboa egin zen, ikusteko lagungarri edo oztopo ziren. Emaitzek erakusten dute Adimen Lehiakorreko tresna informatikoak bultzatzaileak direla eta faktore bat ere ez dela modu nabarmenean oztopotzat pertzibitzen, nahiz eta pertsonekin zerikusia dutenek ia-ia batere axolarik ez izan. Informazioa erabilerraztasun orokorra eta proiektua bere hasierako fasean zuzen joatea kontuan hartu beharreko faktoreak izan daitezke etorkizuneko azterketetan.

ALDIZKARIA/HITZALDIA:

Profesional de la Informacion

INFORMAZIO GEHIAGORENTZAT JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

(34)943 748 000