ESKATU INFORMAZIOA

 
ARTIKULU ZIENTIFIKOAK

Gure artikulu zientifiko, tesiak, metodoak, memoriak eta zabalkunde teknologikoa.

EGILEAK:

Kristalizazio portaera PLLA / MWCNT ETA PLLA / MWCNT-COOH nanokonposatuetan

Kristalizazio portaera PLLA / MWCNT ETA PLLA / MWCNT-COOH nanokonposatuetan

Lan honetan horma anitzeko karbonozko nanohodien (MWCNT) dispertsioa hobetzen saiatzen gara gainazalak karboxilo taldeekin funtzionalizatuz. Horrela, azido poli-L-laktikoaren (PLL) kristalizazio portaera ikertu da eta ondorengo fusio portaera MWCNT duten nanokonposatuetan edo karboxilorekin funtzionalizatutako nanohodietan (MWCNT-COOH) ekorzketako kalorimetria diferentzialaren (DSC) eta argi polarizatuko mikoskopia optikoaren (MO-POL) bitartez.

Emaitzek erakusten dute hodi anitzeko karbonozko nanohodiek nukleazio agente lana egiten dutela kristalizazio prozesua bizkortzeko, eta frakzio kristaliko areagotua eragiten dutela. PLLA / MWCNT-COOH nanokonposatuetan kanpai formako kristalizazio une goren bakarrenak lortutako dispertsio maila onarekin lotura eduki dezake.  MWCNTko kontzentrazio kritiko baten presentziak, zeinak PLLAren kristalizazio portaeran aldaketa maximoak eragiten baititu, esan nahi du MWCNTren efizientzia murrizten duten izpi sorta bat dagoela nukleazio puntu gisa.

Ondorioa izan zen PLLA kristalik egonkorrenak nanohodi funtzionalizatuak daudenan lortzen direla, non emandako nanohodiaren gainazalak eraginkorragoak diren PLLA kristalizazio heterogeneorako. Argi polarizatuko mikroskopia optikoen bitartez egindako behaketa morfologikoek ondo datos bat DSC esperimentuetan lortutako emaitzekin, esperimentu horietan kristalizazio denbora murrizten baita nanohodien nukleazio efektuagatik. Lortutako emaitzek agerian uzten dute nanohodien dispertsio on batek modu efektiboan eragin dezakeela PLLAren kristalizazio portaeran.

ALDIZKARIA/HITZALDIA:

Journal of nanostructured polymers and nanocomposites

INFORMAZIO GEHIAGORENTZAT JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

(34)943 748 000

ARTIKULU ERLAZIONATUAK

Ez dago artikulu erlazionaturik